อยากทำประกันชีวิต ปี 2561 ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

Home / ประกันชีวิต / อยากทำประกันชีวิต ปี 2561 ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

★ อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018
♥ การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครประกันชีวิต ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต ควรทำสิ่งต่อให้นี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนครับ
ทำการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบผลประโยชน์ให้ดี กล่าวคือการศึกษาแบบประกันให้ถ่องแท้แน่ใจว่า แบบไหนจะมีประโยชน์กับคุณมากกว่ากัน
ควรเริ่มคิดที่จะทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งการทำประกันตั้งแต่อายุไม่มาก มักจะได้รับสิทธิ์ในการทำประกันดีกว่าผู้มีอายุมากแล้ว เช่น เบี้ยประกันถูกกว่า หรือได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่า
เตือนตัวเองให้สนใจใคร่รู้ ไม่ควรทำประกันแบบส่งๆ ไปตามแต่ตัวแทนจะนำเสนอ เพราะอาจจะทำให้คุณเสียสิทธิ์บางประการได้สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลทันทีอยากทำประกันชีวิต ปี 2561 ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

★★★★★ อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018 ★★★★★

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

★★★★★ ประกันชีวิตแบบสะสมเงิน

ดูสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

★★★★★ แบบประกันสำหรับอนาคตของลูกรัก

ดูสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

อยากทำประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิตบริษัทไหนดี 2018

★★★★★ คุ้มครองมะเร็ง ทุกระยะ รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง และมะเร็งระยะไม่ลุกลาม

ดูสิทธิประโยชน์และความคุ้มครอง

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครประกันชีวิต

การทำประกันชีวิต ไม่ว่า ประกันชีวิตบริษัทไหนดี ก็ตาม ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครกรมธรรม์ประกันชีวิต ควรทำสิ่งต่อให้นี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนครับ

– ทำการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบผลประโยชน์ให้ดี

กล่าวคือการศึกษาแบบประกันให้ถ่องแท้แน่ใจว่า แบบไหนจะมีประโยชน์กับคุณมากกว่ากัน เพื่อที่จะได้ทำประกันที่ตรงกับความจำเป็นมากที่สุดพร้อมกันนั้น ก็ควรที่จะเปรียบเทียบแบบประกันต่างยี่ห้อ กับบริษัทประกันต่างๆ ที่มีในท้องตลาดด้วย เพื่อหาแบบประกันที่เหมาะสมที่สุด ทั้งด้านการคุ้มครอง ผลประโยชน์ตอบแทน และเรื่องของราคาครับ

– ควรเริ่มคิดที่จะทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อย

การทำประกันเป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยง ดังนั้นในช่วงที่ชีวิตยังไม่ค่อยมีความเสี่ยงมากนัก เช่น เมื่อตอนอายุน้อย ก็ควรคิดที่จะเริ่มทำประกันได้แล้ว ซึ่งการทำประกันตั้งแต่อายุไม่มาก มักจะได้รับสิทธิ์ในการทำประกันดีกว่าผู้มีอายุมากแล้ว เช่น เบี้ยประกันถูกกว่า หรือได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่า เป็นต้น

– เตือนตัวเองให้สนใจใคร่รู้ ทำความเข้าใจกับเอกสารของกรมธรรม์

ไม่ควรทำประกันแบบส่งๆ ไปตามแต่ตัวแทนจะนำเสนอ เพราะอาจจะทำให้คุณเสียสิทธิ์บางประการได้ ดังนั้นก่อนเซ็นชื่อในกรมธรรม์ไม่ว่าแบบใด จะต้องทำความเข้าใจกับเอกสารของกรมธรรม์นั้นๆ ให้ถ่องแท้เสียก่อน หากไม่เข้าใจให้สอบถามตัวแทนโดยตรง ไม่ควรปล่อยผ่านครับ


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลทันที