วิธีการเลือกลงทุน กองทุนรวม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

Home / กองทุนรวม / วิธีการเลือกลงทุน กองทุนรวม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

★ วิธีการเลือกลงทุน กองทุนรวม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด
ทำความเข้าใจกองทุนรวมที่สนใจ : ก่อนการลงทุน กองทุนรวม คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อน
ทำความเข้าใจกับสภาวะเศรษฐกิจ : ว่า ณ ขณะนั้น เศรษฐกิจมีภาพรวมอย่างไร ดีขึ้น หรือซบเซาแค่ไหน
ทำความเข้าใจว่า การลงทุน กองทุนรวม ช่วยกระจายความเสี่ยง
ทำความเข้าใจกับรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุนสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลทันทีวิธีการเลือกลงทุน กองทุนรวม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

วิธีการเลือกลงทุน กองทุนรวม ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด

– ทำความเข้าใจกองทุนรวมที่สนใจ

ก่อนการลงทุน กองทุนรวม คุณจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมก่อน ว่ากองทุนที่คุณสนใจนั้น มีรายละเอียดอย่างไร โดยดูจากลักษณะการลงทุน , ลักษณะการดำเนินงาน รวมไปถึงข้อมูลผลตอบแทน ความเสี่ยง ผู้บริหาร ผู้จัดการกองทุน และอื่นๆ ไม่ควรเลือกลงทุน กองทุนรวม โดยที่ยังไม่ได้ศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนครับ

– ทำความเข้าใจกับสภาวะเศรษฐกิจ 

ว่า ณ ขณะนั้น เศรษฐกิจมีภาพรวมอย่างไร ดีขึ้น หรือซบเซาแค่ไหน เพราะอย่าลืมว่าสภาพของเศรษฐกิจนั้น มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุน กองทุนรวม กล่าวคือหากเศรษฐกิจดีก็จะเหมาะกับการลงทุนกองทุนรวม ในขณะที่หากอยู่ในช่วงเศรษฐกิจซบเซา ก็ควรชะลอการลงทุนไปก่อน หรือเลือกลงทุน กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เป็นต้น

– ทำความเข้าใจว่า การลงทุน กองทุนรวม ช่วยกระจายความเสี่ยง

ดังนั้น นโยบายการลงทุนกองทุนรวมแต่ละแห่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องกระจายการลงทุน ไปยังการลงทุนด้านต่างๆ อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ ในด้านการลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ก็อาจจะเลือกลงทุนไปยังกองทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น การลงทุนหุ้นในกลุ่มพลังงาน , การลงทุนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

– ทำความเข้าใจกับรายละเอียดต่างๆ ของการลงทุน

ไม่ว่าจะมีข้อสงสัย หรือข้อสอบถามใดๆ ควรสอบถามไปยัง บลจ. หรือกองทุนนั้นๆ (ตัวแทนขาย) โดยตรง เพราะรายละเอียดของแต่ละกองทุนจะไม่ค่อยเหมือนกันนักนั่นเอง


สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ รู้ผลทันที